Parama kūrybingiausiems jauniesiems tyrėjams

2010 lapkričio 13 d. visuotiniame LED susirinkime LED Valdybos teikimu buvo nutarta iš LED surinktų lėšų skirti kasmetinę finansinę paramą (grantus) kūrybingiausiems jauniesiems tyrėjams bei patvirtinta grantų skyrimo tvarka.

Kandidatais grantui gauti gali būti LED nariai, neturintys mokslo laipsnio, JEM nariai, studentai (pirmenybė teikiama LED nariams).

Kandidatai grantui gauti dalyvauja konkurse, kuriam pateikia paraišką su numatomo projekto koncepcija ir darbo planu, įskaitant rezultatų paskelbimą, paaiškina, kokiai projekto daliai norėtų gauti finansavimą. Projekte numatoma veikla turi būti tiesiogiai susijusi su LED tikslais:

- pasirinktos vabzdžių (vorų/moliuskų) grupės, atskiros vabzdžių (vorų/moliuskų)  rūšies ekologiniai, populiaciniai, paplitimo (ar kitokie) tyrimai;

- esamos informacijos (kolekcinės medžiagos) apibendrinimas ir pateikimas;

- gamtotvarkiniai darbai, susiję su vabzdžių (vorų/moliuskų) populiacijų buveinių palaikymu/atstatymu;

- konkrečios gamtinės teritorijos entomologiniai (malakologiniai/arachnologiniai) tyrimai ar jų organizavimas;

- entomologinės (malakologinės/arachnologinės) ekspedicijos organizavimas;

- mokomosios stovyklos/konferencijos/seminaro organizavimas;

- akcijos, propaguojančios LED veiklą ir tikslus, organizavimas;

- "Metų vabzdžio" akcijos organizavimas ir vystymas;

- naujo modulio LED svetainėje sukūrimas ir palaikymas;

- vabzdžius (vorus/moliuskus) (vabzdžių/vorų/moliuskų tyrimus) populiarinančios publikacijos parengimas;.

Paraiškos projektų finansavimui pateikiamos Draugijos valdybai elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. iki kiekvienų metų kovo 1 d. Pavėlavę projektai tais metais nesvarstomi.

Projektų aprašymus vertina ir grantus skiria LED Draugijos valdyba.

 

Kriterijai:

- atitikimas LED tikslams;

- įgyvendinimo realumas ir racionalumas (priimtinos sąnaudos - apčiuopami rezultatai);

- numatomų rezultatų publikavimo perspektyva (viena būtiniausių sąlygų);

- numatomų rezultatų aiškumas/nauda/reikšmingumas/aktualumas;

- visuomenės, LED narių įtraukimas;

Atrinkto geriausio projekto finansavimui skiriama iki 100 eurų. Pusė sumos pervedama projektų teikėjams avansu, likusi dalis – sėkmingai ir laiku įgyvendinus projekte numatytus tikslus. Pradėtų, bet neįgyvendintų projektų autoriai toliau nebefinansuojami. Jei finansuotas projektas nepradedamas, autoriai privalo grąžinti gautas lėšas į LED kasą, ir penkerius metus negali pretenduoti tolimesnės veiklos finansavimui išskyrus tuos atvejus, jei pateikiamos objektyvios priežastys, dėl kurių projekto tikslų įgyvendinti nepavyko, ar projekto vykdymas atidėtas. Nesant paraiškų einamaisiais metais, kitais metais granto suma gali būti padidinta iš neišnaudotų granto lėšų.

Informacija apie grantų skyrimą (o vėliau – apie finansuotų projektų sėkmingą įgyvendinimą) skelbiama LED svetainėje.

Priedas: Paraiškos grantui gauti forma

Free Joomla! templates by Engine Templates